Update 2011

Geplaatst op oktober 10th, 2011

Op 10 oktober is een nieuwe versie van de Onderwijscalculator beschikbaar gekomen. Er is een aantal functies bijgekomen en er is een aantal verbeteringen en aanpassingen doorgevoerd. Hieronder is beschreven om welke wijzigingen het gaat. Bij de meeste beschrijvingen is een schermafdruk toegevoegd. Zo is te zien waar in de Onderwijscalculator de aanpassingen terug te vinden zijn.

Verbeterde navigatie

In deze versie van de Onderwijscalculator zijn twee aanpassingen gedaan om de navigatie te verbeteren. Het ‘kruimelpad’ is verduidelijkt, waardoor beter zichtbaar is waar men zich in het model bevindt. Voor gebruikers met schoolbeheerder, toeschouwer of sectormedewerker rechten is een inhoudsopgave beschikbaar. Deze inhoudsopgave geeft een overzicht van de aanwezigen teams en opleidingen en kan ook gebruikt worden om snel naar een opleiding te navigeren.

Eenvoudiger selecties maken

Het selecteren van de optie ‘definitief’ is nu direct mogelijk op het scherm van het sector- en teamniveau. Met de optie ‘definitief’ kan worden aangegeven of teams en opleidingen wel of niet zichtbaar zijn in de rapportages. Op deze wijze kan eenvoudig een selectie voor een specifieke rapportage worden gemaakt. Klik bijvoorbeeld alle BOL 4 aan voor rapportages op basis van BOL 4.

Kopiëren van een opleiding naar een ander team

Schoolbeheerders en Sectormedewerkers met volledige rechten hebben de mogelijkheid om een opleiding van het ene team naar een ander team te kopiëren. Klik hiervoor op de optie ‘kopieer naar ander team’ (zie afbeelding hierboven).

Vervolgens wordt gevraagd om het doelteam aan te geven en de urensoorten te koppelen. Selecteer de overeenkomstige urensoort. Als deze niet aanwezig is, voeg hem dan eerst toe in het doelteam. Kies vervolgens voor ‘Kopieer’.

Zoek en vervang voor groepsgrootte en weken

Met behulp van de functie ‘vervang’ kunnen alle groepsgrootte en weken in één keer worden aangepast. Duurt een semester 20 weken in plaats van 18 weken, gebruik dan de vervangfunctie om dit eenvoudig te wijzigen.

Werken met gecombineerde groepen

Sommige opleidingen hebben slechts een klein aantal deelnemers. Om deze opleidingen toch betaalbaar te houden, worden groepen van verschillende opleidingen met elkaar gecombineerd gedurende een aantal activiteiten. Om dan toch de kosten/uren goed te berekenen, moet slechts een gedeelte toegerekend worden aan de opleiding.

Voorbeeld
De opleiding ‘Winkelassistent’ heeft 10 deelnemers. Tijdens een instructiebijeenkomst worden ze gecombineerd met een andere groep. Tijdens de bijeenkomst zitten de deelnemers in een groep van 25 deelnemers. Om de kosten/uren goed toe te rekenen aan ‘Winkelassistent’ willen we slechts 10/25 = 0,4 van de kosten van de begeleiding en huisvesting.

De functie werkt als volgt bij het aanmaken van een nieuwe activiteit: zodra de groepsgrootte bij een activiteit groter is dan het deelnemers in de opleiding, dan laat de Onderwijscalculator zien wat de uitkomst van de breuk ‘deelnemers/groepsgrootte’ is. In dit geval 0,4. Je kunt dit aantal gebruiken of elke andere waarde invullen.

Wanneer je bij een reeds ingevoerde opleiding het aantal deelnemers in een opleiding hebt aangepast, gebruik dan de herberekenfunctie. Bijvoorbeeld ‘Winkelassistent’ heeft niet 10 maar 11 deelnemers in het komend jaar. De functie berekent de breukwaarde deelnemers/groepsgrootte (11/25 = 0,44) opnieuw voor alle regels waarbij de groepsgrootte groter is dan het aantal deelnemers. Let op!: als je twee docenten op de groep had staan, dan was de waarde 0,4 x 2 = 0,8 docent. Deze wordt opnieuw berekend en aangepast naar 0,44. Je zult dan zelf moeten corrigeren naar 0,88.


Werken met standaardopleidingen

De Schoolbeheerder heeft nu de mogelijkheid om een team van de ene sector naar de andere sector te kopiëren. Dit maakt het mogelijk om te werken met standaardopleidingen. Stel een school bedenkt een aantal Onderwijsmodellen. Deze Onderwijsmodellen zijn voorbeelden van hoe een team een opleiding kan inrichten. Een team kan op deze modellen variëren en aanpassen naar hun eigen situatie. Lees meer hierover.


Rapportage basisgegevens per opleiding

Op teamniveau is een nieuwe rapportage te vinden. In dit rapport is een aantal basisgegevens per opleiding zichtbaar. De ‘Totale Kosten per deelnemer’ zijn de kosten inclusief huisvesting en eventuele doorbelasting van het team en de sector.


Onderwijscalculator met basisgegevens

Het is nu ook mogelijk om naast een lege database voor een school, een database aan te vragen waarin reeds basisgegevens zijn ingevuld. Het gaat dan om Activiteitensoorten, Type medewerkers, Primaire activiteitensoorten ect. Een team kan dan direct aan de slag met deze basisgegevens of kan er voor kiezen om een aantal basisgegevens te wijzigen. Dit kan eenvoudiger werken dan starten met een lege database.


Overige aanpassingen

  • Er is een nieuwe gebruikersrol toegevoegd: teamtoeschouwer. De teamschouwer kan alles binnen een team bekijken, maar niet wijzigen.
  • De toelichting bij een opleiding is nu zichtbaar wanneer je de muis op de naam van de opleiding houdt.
  • Het probleem met het verspringen van het scherm bij het aanmaken van nieuwe activiteiten in een opleiding is opgelost.
  • In de teamrapportage ‘Benodigde inzet in uren en fte`s per opleiding’ is de leerweg en het niveau opgenomen.