Update juni 2014

Geplaatst op juni 16th, 2014

Op 15 juni is een nieuwe versie van de Onderwijscalculator beschikbaar gekomen. Er is een aantal functies bijgekomen en er is een aantal verbeteringen en aanpassingen doorgevoerd. Hieronder is beschreven om welke wijzigingen het gaat. Bij de meeste beschrijvingen is een schermafdruk toegevoegd. Zo is te zien waar in de Onderwijscalculator de aanpassingen terug te vinden zijn.

Rapportage Focus op Vakmanschap

De urennorm verandert onder Focus op Vakmanschap. Om inzicht te krijgen in de uren van een opleiding in vergelijking met de urennorm, is nu extra functionaliteit toegevoegd aan de Onderwijscalculator.

Rapportage Fova

Hoe deze functionaliteit werkt, wordt hier uitgelegd.

Overige activiteiten in 1x wissen

In het gebruik van de Onderwijscalculator blijkt dat het soms handig is om alle activiteiten binnen een categorie in 1x te kunnen wissen.

Overige activiteiten

Herberekenfunctie is aangepast

De herberekenfunctie maakt het makkelijker om met gecombineerde groepen te werken. De functie werkte eerder alleen als het aantal deelnemers kleiner was dan de groepsgrootte. Wanneer de groepsgrootte weer gelijk werd aan het aantal deelnemers werd de begeleiding en de huisvesting niet teruggezet naar 1. Nu werkt dit wel.

Verbeterde navigatie

Het ‘kruimelpad’ is verduidelijkt, waardoor beter zichtbaar is waar men zich in het model bevindt.